Felelősségvállalás


A PREMIO SZERVIZ Kft nem vállal felelősséget a weboldalon történő elírási hibákért, a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért.

A PREMIO SZERVIZ Kft. fenntartja magának a jogot a szolgáltatás és a weboldal tartalmának törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére.

A PREMIO SZERVIZ Kft. nem vállal felelősséget sem a weboldal látogatóinak sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért.

Mivel a PREMIO SZERVIZ Kft. mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos.

Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a PREMIO SZERVIZ Kft-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a PREMIO SZERVIZ Kft-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A PREMIO SZERVIZ Kft rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosítószámot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

kerekcsere Információ